ടേബിൾ എഡിറ്റർ
Fullscreen
ടേബിൾ ജനറേറ്റർ

എങ്ങനെ ൧_൩_൩ ഓൺലൈൻ വരെ?%!(EXTRA string=൧_൩_൩ ൧_൩_൩ മാറ്റുക%!(EXTRA string=൧_൨_൪ പട്ടിക, string=൧_൬_൨ പട്ടിക))

1. അപ്ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ൧_൩_൩ ഒട്ടിക്കുക%!(EXTRA string=൧_൨_൪ പട്ടിക)

വെറും ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഏരിയ ഒഫ്൧_൬_൪ നിങ്ങളുടെ ൧_൨_൪ കോഡ്, അതു ഉടനെ പരിവർത്തനം മാസ്മരികത നിവർത്തിക്കും. ൧_൨_൪ എക്സഅംപ്ലെ റഫർ.

2. എഡിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ൧_൩_൩ ഓൺലൈൻ, ആവശ്യമെങ്കിൽ%!(EXTRA string=൧_൨_൪ പട്ടിക)

നിങ്ങൾ ൧_൨_൫ ഥ്രൊഉഘ്൧_൭_൧ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ തൽസമയം ൧_൩_൩ പരിവർത്തനം ചെയ്യും.%!(EXTRA string=൧_൬_൨ പട്ടിക)

3. പരിവർത്തനം ചെയ്ത പകർത്തുക ൧_൩_൩%!(EXTRA string=൧_൬_൨ പട്ടിക)

ഥെ൧_൪_൭ പാനൽ ഇടതുവശത്തുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പരീക്ഷിക്കുക ഉറപ്പാക്കുക, വിവിധ ശൈലികൾ നിങ്ങളെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ASCII പട്ടിക കാണിക്കും.

കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതവും പരിവർത്തിതരായവരിൽ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും സംഭരിക്കുകയില്ലെന്നാണ്.

൧_൩_൩ എന്താണ്?%!(EXTRA string=MediaWiki)

.mediawiki

.wiki

.txt

൧_൨_൪ ഓൺലൈൻ താളിൽ വിജ്ഞാനകോശമായ പോലുള്ള അവരുടെ ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു സഹകരണ എഡിറ്റിംഗ് അനുവദിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്.

൧_൩_൩ എന്താണ്?%!(EXTRA string=ASCII)

.txt

൧_൬_൨ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് നിലകൊള്ളുന്നു, അതു 127 0 മുതൽ ഒരു നമ്പർ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓരോ അക്ഷരത്തിൽ നമ്പറുകൾക്ക് 128 ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് ആണ്.

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഉപകരണം ശുപാർശ?