ടേബിൾ എഡിറ്റർ
Fullscreen
ടേബിൾ ജനറേറ്റർ

എങ്ങനെ ൧_൩_൩ ഓൺലൈൻ വരെ?%!(EXTRA string=൧_൩_൩ ൧_൩_൩ മാറ്റുക%!(EXTRA string=൧_൨_൪ പട്ടിക, string=PDF പട്ടിക))

1. അപ്ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ൧_൩_൩ ഒട്ടിക്കുക%!(EXTRA string=൧_൨_൪ പട്ടിക)

വെറും ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഏരിയ ഒഫ്൧_൬_൪ നിങ്ങളുടെ ൧_൨_൪ കോഡ്, അതു ഉടനെ പരിവർത്തനം മാസ്മരികത നിവർത്തിക്കും. ൧_൨_൪ എക്സഅംപ്ലെ റഫർ.

2. എഡിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ൧_൩_൩ ഓൺലൈൻ, ആവശ്യമെങ്കിൽ%!(EXTRA string=൧_൨_൪ പട്ടിക)

നിങ്ങൾ ൧_൨_൫ ഥ്രൊഉഘ്൧_൭_൧ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ തൽസമയം ൧_൩_൩ പരിവർത്തനം ചെയ്യും.%!(EXTRA string=PDF പട്ടിക)

3. പരിവർത്തനം ചെയ്ത പകർത്തുക ൧_൩_൩%!(EXTRA string=PDF പട്ടിക)

൧_൪_൪ പരിവർത്തന നമുക്ക് ഡൌൺലോഡ്, സ്വതവേ ഒരു മനോഹരമായ മേശ റെൻഡർ ഒരു കാണുക ഉണ്ടായിരിക്കും.

കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതവും പരിവർത്തിതരായവരിൽ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും സംഭരിക്കുകയില്ലെന്നാണ്.

൧_൩_൩ എന്താണ്?%!(EXTRA string=MediaWiki)

.mediawiki

.wiki

.txt

൧_൨_൪ ഓൺലൈൻ താളിൽ വിജ്ഞാനകോശമായ പോലുള്ള അവരുടെ ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു സഹകരണ എഡിറ്റിംഗ് അനുവദിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്.

൧_൩_൩ എന്താണ്?%!(EXTRA string=PDF)

.pdf

൧_൪_൪ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അഡോബ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ക്രോസ്-പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണെന്നും ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകൾ കൈമാറുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണെന്നും PDF ഇത് ഒരു തുറന്ന ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ്.

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഉപകരണം ശുപാർശ?