ടേബിൾ എഡിറ്റർ
Fullscreen
ടേബിൾ ജനറേറ്റർ

എങ്ങനെ ൧_൩_൩ ഓൺലൈൻ വരെ?%!(EXTRA string=൧_൩_൩ ൧_൩_൩ മാറ്റുക%!(EXTRA string=൧_൨_൪ പട്ടിക, string=CSV))

1. അപ്ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ൧_൩_൩ ഒട്ടിക്കുക%!(EXTRA string=൧_൨_൪ പട്ടിക)

വെറും ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ച് ഡ്രോപ്പ് ഏരിയ ഒഫ്൧_൬_൪ നിങ്ങളുടെ ൧_൨_൪ കോഡ്, അതു ഉടനെ പരിവർത്തനം മാസ്മരികത നിവർത്തിക്കും. ൧_൨_൪ എക്സഅംപ്ലെ റഫർ.

2. എഡിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ൧_൩_൩ ഓൺലൈൻ, ആവശ്യമെങ്കിൽ%!(EXTRA string=൧_൨_൪ പട്ടിക)

നിങ്ങൾ ൧_൨_൫ ഥ്രൊഉഘ്൧_൭_൧ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ തൽസമയം ൧_൩_൩ പരിവർത്തനം ചെയ്യും.%!(EXTRA string=CSV)

3. പരിവർത്തനം ചെയ്ത പകർത്തുക ൧_൩_൩%!(EXTRA string=CSV)

ടേബിൾ ജനറേറ്റർ ബോക്സിൽ ഒരു സാധാരണ CSV ഫയൽ സൃഷ്ടിച്ചു. കൂടാതെ, സ friendly ഹാർദ്ദപരമായ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന CSV ഫോർമാറ്റ് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും.

കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതവും പരിവർത്തിതരായവരിൽ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും സംഭരിക്കുകയില്ലെന്നാണ്.

൧_൩_൩ എന്താണ്?%!(EXTRA string=MediaWiki)

.mediawiki

.wiki

.txt

൧_൨_൪ ഓൺലൈൻ താളിൽ വിജ്ഞാനകോശമായ പോലുള്ള അവരുടെ ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു സഹകരണ എഡിറ്റിംഗ് അനുവദിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്.

൧_൩_൩ എന്താണ്?%!(EXTRA string=CSV)

.csv

.tsv

CSV കോമയാൽ വേർതിരിച്ച മൂല്യങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരു പട്ടിക ഘടനാപരമായ ഫോർമാറ്റിൽ ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റ് ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ് CSV ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്.

നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഉപകരണം ശുപാർശ?