Nguồn dữ liệu
Trình chỉnh sửa bảng
Máy phát điện
Làm thế nào để Convert JSON Array to JSONLines trực tuyến?
1. Tải lên hoặc dán JSON Mảng của bạn

Trước khi sử dụng bộ chuyển đổi JSON, vui lòng đảm bảo rằng JSON của bạn nằm ở định dạng của một mảng các đối tượng. Nhấp vào JSON example in Nguồn dữ liệu panel để xem bản demo. Tất nhiên, ngoài việc dán, bạn cũng có thể nhấp vào upload JSON hoặc kéo và thả tệp JSON của bạn.

2. Chỉnh sửa JSON Mảng trực tuyến của bạn, nếu cần

Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trực tuyến như Excel thông qua Trình chỉnh sửa bảng và các thay đổi sẽ được chuyển đổi thành JSONLines trong thời gian thực.

3. Sao chép JSONLines đã chuyển đổi

Dữ liệu JSONLines đã được tạo trong hộp Máy phát điện. Bộ chuyển đổi tiện dụng này mặc định để xuất dữ liệu trong đó mỗi dòng là một đối tượng, ngoài việc này nó có thể tùy ý tạo các dòng ở định dạng mảng.

LƯU Ý: Dữ liệu của bạn được bảo mật, các chuyển đổi được thực hiện hoàn toàn trong trình duyệt web của bạn và chúng tôi sẽ không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của bạn.

JSON là gì?

JSON là viết tắt của ký hiệu đối tượng JavaScript. Tệp JSON là định dạng dựa trên văn bản để thể hiện dữ liệu có cấu trúc dựa trên cú pháp đối tượng JavaScript.

JSONLines là gì?

JSON Lines là một định dạng thuận tiện để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc có thể được xử lý một bản ghi tại một thời điểm. Nó hoạt động tốt với các công cụ xử lý văn bản kiểu UNIX và đường ống vỏ. Đó là một định dạng tuyệt vời cho các tệp nhật ký. Đây cũng là một định dạng linh hoạt để truyền tin nhắn giữa các quy trình hợp tác.

CSV đến JSON
Chuyển đổi CSV thành JSON Mảng
CSV đến JSONLines
Chuyển đổi CSV thành JSONLines
Excel đến JSON
Chuyển đổi Excel thành JSON Mảng
Excel đến JSONLines
Chuyển đổi Excel thành JSONLines
HTML đến JSON
Chuyển đổi HTML Bảng thành JSON Mảng
HTML đến JSONLines
Chuyển đổi HTML Bảng thành JSONLines
JSON đến ActionScript
Chuyển đổi JSON Mảng thành ActionScript Mảng
JSON đến ASCII
Chuyển đổi JSON Mảng thành ASCII Bảng
JSON đến AsciiDoc
Chuyển đổi JSON Mảng thành AsciiDoc Bảng
JSON đến ASP
Chuyển đổi JSON Mảng thành ASP ARRAY
JSON đến CSV
Chuyển đổi JSON Mảng thành CSV
JSON đến BBCode
Chuyển đổi JSON Mảng thành BBCode Bảng
JSON đến HTML
Chuyển đổi JSON Mảng thành HTML Bảng
JSON đến Excel
Chuyển đổi JSON Mảng thành Excel
JSON đến Jira
Chuyển đổi JSON Mảng thành Jira Bảng
JSON đến JPEG
Chuyển đổi JSON Mảng thành Bảng JPEG
JSON đến JSON
Chuyển đổi JSON Mảng thành JSON Mảng
JSON đến LaTeX
Chuyển đổi JSON Mảng thành LaTeX Bảng
JSON đến Markdown
Chuyển đổi JSON Mảng thành Markdown Bảng
JSON đến PDF
Chuyển đổi JSON Mảng thành PDF Bảng
JSON đến PHP
Chuyển đổi JSON Mảng thành PHP Mảng
JSON đến MediaWiki
Chuyển đổi JSON Mảng thành MediaWiki Bảng
JSON đến reStructuredText
Chuyển đổi JSON Mảng thành reStructuredText Bảng
JSON đến Ruby
Chuyển đổi JSON Mảng thành Ruby Mảng
JSON đến SQL
Chuyển đổi JSON Mảng thành Chèn SQL
JSON đến Template
Chuyển đổi JSON Mảng thành Mẫu bảng
JSON đến Textile
Chuyển đổi JSON Mảng thành Textile Bảng
JSON đến YAML
Chuyển đổi JSON Mảng thành YAML Trình tự
JSON đến XML
Chuyển đổi JSON Mảng thành XML
LaTeX đến JSON
Chuyển đổi LaTeX Bảng thành JSON Mảng
LaTeX đến JSONLines
Chuyển đổi LaTeX Bảng thành JSONLines
Markdown đến JSON
Chuyển đổi Markdown Bảng thành JSON Mảng
Markdown đến JSONLines
Chuyển đổi Markdown Bảng thành JSONLines
MediaWiki đến JSON
Chuyển đổi MediaWiki Bảng thành JSON Mảng
MediaWiki đến JSONLines
Chuyển đổi MediaWiki Bảng thành JSONLines
SQL đến JSON
Chuyển đổi Chèn SQL thành JSON Mảng
SQL đến JSONLines
Chuyển đổi Chèn SQL thành JSONLines
Bạn có muốn giới thiệu công cụ trực tuyến này cho bạn bè của bạn?