Nguồn dữ liệu
Trình chỉnh sửa bảng
Máy phát điện
Làm thế nào để Chuyển đổi CSV thành JSONLines trực tuyến?
1. Tải lên hoặc dán CSV của bạn

Dán dữ liệu CSV của bạn hoặc nhấp vào upload CSV để tải lên tệp CSV hoặc kéo và thả tệp CSV thành Nguồn dữ liệu panel, bộ chuyển đổi CSV sẽ thực thi phép thuật chuyển đổi ngay lập tức. Đừng lo lắng về Delimiter CSV, bộ chuyển đổi sẽ tự động xác định dấu phân cách, nó hỗ trợ dấu phẩy, tab, dấu chấm phẩy, dấu chấm phẩy, ống, chém, octothorpe và nhiều hơn nữa.

2. Chỉnh sửa CSV trực tuyến của bạn, nếu cần

Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trực tuyến như Excel thông qua Trình chỉnh sửa bảng và các thay đổi sẽ được chuyển đổi thành JSONLines trong thời gian thực.

3. Sao chép JSONLines đã chuyển đổi

Dữ liệu JSONLines đã được tạo trong hộp Máy phát điện. Bộ chuyển đổi tiện dụng này mặc định để xuất dữ liệu trong đó mỗi dòng là một đối tượng, ngoài việc này nó có thể tùy ý tạo các dòng ở định dạng mảng.

LƯU Ý: Dữ liệu của bạn được bảo mật, các chuyển đổi được thực hiện hoàn toàn trong trình duyệt web của bạn và chúng tôi sẽ không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của bạn.

CSV là gì?

CSV là viết tắt của các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Định dạng tệp CSV là một tệp văn bản có định dạng cụ thể cho phép lưu dữ liệu ở định dạng cấu trúc bảng.

JSONLines là gì?

JSON Lines là một định dạng thuận tiện để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc có thể được xử lý một bản ghi tại một thời điểm. Nó hoạt động tốt với các công cụ xử lý văn bản kiểu UNIX và đường ống vỏ. Đó là một định dạng tuyệt vời cho các tệp nhật ký. Đây cũng là một định dạng linh hoạt để truyền tin nhắn giữa các quy trình hợp tác.

CSV đến ActionScript
Chuyển đổi CSV thành ActionScript Mảng
CSV đến ASCII
Chuyển đổi CSV thành ASCII Bảng
CSV đến AsciiDoc
Chuyển đổi CSV thành AsciiDoc Bảng
CSV đến BBCode
Chuyển đổi CSV thành BBCode Bảng
CSV đến ASP
Chuyển đổi CSV thành ASP ARRAY
CSV đến CSV
Chuyển đổi CSV thành CSV
CSV đến Excel
Chuyển đổi CSV thành Excel
CSV đến Jira
Chuyển đổi CSV thành Jira Bảng
CSV đến JSON
Chuyển đổi CSV thành JSON Mảng
CSV đến JPEG
Chuyển đổi CSV thành Bảng JPEG
CSV đến HTML
Chuyển đổi CSV thành HTML Bảng
CSV đến LaTeX
Chuyển đổi CSV thành LaTeX Bảng
CSV đến Markdown
Chuyển đổi CSV thành Markdown Bảng
CSV đến MediaWiki
Chuyển đổi CSV thành MediaWiki Bảng
CSV đến PDF
Chuyển đổi CSV thành PDF Bảng
CSV đến reStructuredText
Chuyển đổi CSV thành reStructuredText Bảng
CSV đến Ruby
Chuyển đổi CSV thành Ruby Mảng
CSV đến Textile
Chuyển đổi CSV thành Textile Bảng
CSV đến PHP
Chuyển đổi CSV thành PHP Mảng
CSV đến Template
Chuyển đổi CSV thành Mẫu bảng
CSV đến SQL
Chuyển đổi CSV thành Chèn SQL
CSV đến TracWiki
Chuyển đổi CSV thành TracWiki Bảng
CSV đến XML
Chuyển đổi CSV thành XML
CSV đến YAML
Chuyển đổi CSV thành YAML Trình tự
Excel đến CSV
Chuyển đổi Excel thành CSV
HTML đến CSV
Chuyển đổi HTML Bảng thành CSV
JSON đến CSV
Chuyển đổi JSON Mảng thành CSV
LaTeX đến CSV
Chuyển đổi LaTeX Bảng thành CSV
Markdown đến CSV
Chuyển đổi Markdown Bảng thành CSV
MediaWiki đến CSV
Chuyển đổi MediaWiki Bảng thành CSV
SQL đến CSV
Chuyển đổi Chèn SQL thành CSV
Bạn có muốn giới thiệu công cụ trực tuyến này cho bạn bè của bạn?