માહિતીનું પ્રાપ્તિસ્થાન
ટેબલ સંપાદક
કોષ્ટક જનરેટર
કેવી રીતે Convert CSV to JSONLines ઓનલાઇન છે?
1. અપલોડ કરો અથવા તમારા CSV પેસ્ટ

તમારા CSV ડેટાને પેસ્ટ કરો અથવા CSV ફાઇલને અપલોડ કરવા અથવા CSV ફાઇલને CSV ફાઇલને અપલોડ કરવા માટે `અપ CSV અપલોડ કરો 'ક્લિક કરો. CSV કન્વર્ટર, CSV કન્વર્ટર તરત જ રૂપાંતરણ જાદુને એક્ઝેક્યુટ કરશે. CSV ડિલિમિટર વિશે ચિંતા કરશો નહીં, કન્વર્ટર આપમેળે ડિલિમિટર નક્કી કરશે, તે અલ્પવિરામ, ટેબ, કોલન, અર્ધવિરામ, પાઇપ, સ્લેશ, ઑક્ટોથોર્પે અને વધુને સપોર્ટ કરે છે.

2. તમારા CSV સંપાદિત કરો, જો જરૂરી હોય તો

તમે Excel through ટેબલ સંપાદક જેવી તમારી માહિતી ઓનલાઇન સંપાદિત કરી શકો છો, અને ફેરફારો વાસ્તવિક સમય માં JSONLines રૂપાંતરીત કરવામાં આવશે.

3. કૉપિ કરો રૂપાંતરિત JSONLines

JSONLines ડેટા કોષ્ટક જનરેટર ના બોક્સમાં જનરેટ કરવામાં આવ્યો છે. આ સરળ કન્વર્ટર ડિફૉલ્ટ્સ ડેટાને આઉટપુટ કરવા માટે ડિફોલ્ટ થાય છે જ્યાં દરેક લાઇન ઑબ્જેક્ટ છે, આ ઉપરાંત તે વૈકલ્પિક રૂપે એરે ફોર્મેટમાં રેખાઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

નોંધ: તમારા ડેટાને સુરક્ષિત, ધર્માંતરિત તમારા વેબ બ્રાઉઝરમાં સંપૂર્ણપણે કરવામાં આવે છે અને અમે તમારા ડેટાને કોઈપણ સ્ટોર કરશે.

CSV શું છે?

CSV અલ્પવિરામથી વિભાજિત મૂલ્યો માટે વપરાય છે. CSV ફાઇલ ફોર્મેટ એ ટેક્સ્ટ ફાઇલ છે જેમાં વિશિષ્ટ ફોર્મેટ છે જે ડેટાને ટેબલ સ્ટ્રક્ચર્ડ ફોર્મેટમાં સાચવવાની મંજૂરી આપે છે.

JSONLines શું છે?

JSON Lines એ સ્ટ્રક્ચર્ડ ડેટાને સંગ્રહિત કરવા માટે અનુકૂળ ફોર્મેટ છે જે એક સમયે એક રેકોર્ડ પર પ્રક્રિયા કરી શકાય છે. તે યુનિક્સ-સ્ટાઇલ ટેક્સ્ટ પ્રોસેસિંગ ટૂલ્સ અને શેલ પાઇપલાઇન્સ સાથે સારી રીતે કાર્ય કરે છે. તે લોગ ફાઇલો માટે એક સરસ ફોર્મેટ છે. સહકારી પ્રક્રિયાઓ વચ્ચે સંદેશા પસાર કરવા માટે તે એક લવચીક ફોર્મેટ પણ છે.

CSV માટે ASCII
ધર્માન્તર CSV ASCII ટેબલ કે
CSV માટે AsciiDoc
ધર્માન્તર CSV AsciiDoc ટેબલ કે
CSV માટે BBCode
ધર્માન્તર CSV BBCode ટેબલ કે
CSV માટે ASP
ધર્માન્તર CSV ASP અરે કે
CSV માટે Excel
ધર્માન્તર CSV Excel કે
CSV માટે HTML
ધર્માન્તર CSV HTML કોષ્ટક કે
CSV માટે Jira
ધર્માન્તર CSV Jira ટેબલ કે
CSV માટે ActionScript
ધર્માન્તર CSV ActionScript અરે કે
CSV માટે JPEG
ધર્માન્તર CSV JPEG ટેબલ કે
CSV માટે JSON
ધર્માન્તર CSV JSON એરે કે
CSV માટે CSV
ધર્માન્તર CSV CSV કે
CSV માટે LaTeX
ધર્માન્તર CSV LaTeX ટેબલ કે
CSV માટે MediaWiki
ધર્માન્તર CSV MediaWiki ટેબલ કે
CSV માટે Markdown
ધર્માન્તર CSV Markdown ટેબલ કે
CSV માટે PHP
ધર્માન્તર CSV PHP અરે કે
CSV માટે PDF
ધર્માન્તર CSV PDF ટેબલ કે
CSV માટે Ruby
ધર્માન્તર CSV Ruby અરે કે
CSV માટે reStructuredText
ધર્માન્તર CSV reStructuredText ટેબલ કે
CSV માટે SQL
ધર્માન્તર CSV SQL દાખલ કરો કે
CSV માટે Textile
ધર્માન્તર CSV Textile કોષ્ટક કે
CSV માટે XML
ધર્માન્તર CSV XML કે
CSV માટે Template
ધર્માન્તર CSV ટેમ્પલેટ ટેબલ કે
CSV માટે YAML
ધર્માન્તર CSV YAML સિક્વન્સ કે
Excel માટે CSV
ધર્માન્તર Excel CSV કે
HTML માટે CSV
ધર્માન્તર HTML કોષ્ટક CSV કે
JSON માટે CSV
ધર્માન્તર JSON એરે CSV કે
LaTeX માટે CSV
ધર્માન્તર LaTeX ટેબલ CSV કે
Markdown માટે CSV
ધર્માન્તર Markdown ટેબલ CSV કે
MediaWiki માટે CSV
ધર્માન્તર MediaWiki ટેબલ CSV કે
SQL માટે CSV
ધર્માન્તર SQL દાખલ કરો CSV કે
તમે તમારા મિત્રો ને આ ઑનલાઇન સાધન ભલામણ માંગો છો?