Nguồn dữ liệu
Trình chỉnh sửa bảng
Máy phát điện
Làm thế nào để Chuyển đổi HTML Bảng thành JSONLines trực tuyến?
1. Tải lên hoặc dán HTML Bảng của bạn

Chỉ cần dán (sao chép mã nguồn HTML từ trình duyệt) hoặc kéo và thả tệp HTML của bạn vào Textarea of Nguồn dữ liệu và nó sẽ ngay lập tức thực hiện phép thuật của việc chuyển đổi. Trình chuyển đổi bảng HTML sẽ tự động tìm kiếm các bảng từ mã nguồn HTML bạn cung cấp.

2. Chỉnh sửa HTML Bảng trực tuyến của bạn, nếu cần

Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trực tuyến như Excel thông qua Trình chỉnh sửa bảng và các thay đổi sẽ được chuyển đổi thành JSONLines trong thời gian thực.

3. Sao chép JSONLines đã chuyển đổi

Dữ liệu JSONLines đã được tạo trong hộp Máy phát điện. Bộ chuyển đổi tiện dụng này mặc định để xuất dữ liệu trong đó mỗi dòng là một đối tượng, ngoài việc này nó có thể tùy ý tạo các dòng ở định dạng mảng.

LƯU Ý: Dữ liệu của bạn được bảo mật, các chuyển đổi được thực hiện hoàn toàn trong trình duyệt web của bạn và chúng tôi sẽ không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của bạn.

HTML là gì?

HTML là viết tắt của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML là mã được sử dụng để cấu trúc một trang web và nội dung, đoạn văn, danh sách, hình ảnh và bảng của nó, v.v.

JSONLines là gì?

JSON Lines là một định dạng thuận tiện để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc có thể được xử lý một bản ghi tại một thời điểm. Nó hoạt động tốt với các công cụ xử lý văn bản kiểu UNIX và đường ống vỏ. Đó là một định dạng tuyệt vời cho các tệp nhật ký. Đây cũng là một định dạng linh hoạt để truyền tin nhắn giữa các quy trình hợp tác.

CSV đến HTML
Chuyển đổi CSV thành HTML Bảng
Excel đến HTML
Chuyển đổi Excel thành HTML Bảng
HTML đến ActionScript
Chuyển đổi HTML Bảng thành ActionScript Mảng
HTML đến ASCII
Chuyển đổi HTML Bảng thành ASCII Bảng
HTML đến AsciiDoc
Chuyển đổi HTML Bảng thành AsciiDoc Bảng
HTML đến ASP
Chuyển đổi HTML Bảng thành ASP ARRAY
HTML đến BBCode
Chuyển đổi HTML Bảng thành BBCode Bảng
HTML đến CSV
Chuyển đổi HTML Bảng thành CSV
HTML đến Excel
Chuyển đổi HTML Bảng thành Excel
HTML đến Jira
Chuyển đổi HTML Bảng thành Jira Bảng
HTML đến HTML
Chuyển đổi HTML Bảng thành HTML Bảng
HTML đến JPEG
Chuyển đổi HTML Bảng thành Bảng JPEG
HTML đến JSON
Chuyển đổi HTML Bảng thành JSON Mảng
HTML đến Markdown
Chuyển đổi HTML Bảng thành Markdown Bảng
HTML đến LaTeX
Chuyển đổi HTML Bảng thành LaTeX Bảng
HTML đến PDF
Chuyển đổi HTML Bảng thành PDF Bảng
HTML đến reStructuredText
Chuyển đổi HTML Bảng thành reStructuredText Bảng
HTML đến Ruby
Chuyển đổi HTML Bảng thành Ruby Mảng
HTML đến MediaWiki
Chuyển đổi HTML Bảng thành MediaWiki Bảng
HTML đến PHP
Chuyển đổi HTML Bảng thành PHP Mảng
HTML đến Template
Chuyển đổi HTML Bảng thành Mẫu bảng
HTML đến SQL
Chuyển đổi HTML Bảng thành Chèn SQL
HTML đến XML
Chuyển đổi HTML Bảng thành XML
HTML đến TracWiki
Chuyển đổi HTML Bảng thành TracWiki Bảng
HTML đến Textile
Chuyển đổi HTML Bảng thành Textile Bảng
HTML đến YAML
Chuyển đổi HTML Bảng thành YAML Trình tự
JSON đến HTML
Chuyển đổi JSON Mảng thành HTML Bảng
LaTeX đến HTML
Chuyển đổi LaTeX Bảng thành HTML Bảng
Markdown đến HTML
Chuyển đổi Markdown Bảng thành HTML Bảng
MediaWiki đến HTML
Chuyển đổi MediaWiki Bảng thành HTML Bảng
SQL đến HTML
Chuyển đổi Chèn SQL thành HTML Bảng
Bạn có muốn giới thiệu công cụ trực tuyến này cho bạn bè của bạn?