Nguồn dữ liệu
Trình chỉnh sửa bảng
Máy phát điện
Làm thế nào để Chuyển đổi Excel thành JSONLines trực tuyến?
1. Tải lên hoặc dán Excel của bạn

Chỉ cần dán (sao chép các bảng từ Microsoft Excel, Google Sheets, số MAC hoặc trang web) hoặc kéo và thả Excel của bạn vào Textarea of Nguồn dữ liệu và nó sẽ ngay lập tức thực hiện phép thuật của việc chuyển đổi.

2. Chỉnh sửa Excel trực tuyến của bạn, nếu cần

Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trực tuyến như Excel thông qua Trình chỉnh sửa bảng và các thay đổi sẽ được chuyển đổi thành JSONLines trong thời gian thực.

3. Sao chép JSONLines đã chuyển đổi

Dữ liệu JSONLines đã được tạo trong hộp Máy phát điện. Bộ chuyển đổi tiện dụng này mặc định để xuất dữ liệu trong đó mỗi dòng là một đối tượng, ngoài việc này nó có thể tùy ý tạo các dòng ở định dạng mảng.

LƯU Ý: Dữ liệu của bạn được bảo mật, các chuyển đổi được thực hiện hoàn toàn trong trình duyệt web của bạn và chúng tôi sẽ không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của bạn.

Excel là gì?

Microsoft Excel là một ứng dụng bảng tính điện tử cho phép người dùng lưu trữ, sắp xếp, tính toán và thao tác dữ liệu với các công thức bằng hệ thống bảng tính được chia thành các hàng và cột.

JSONLines là gì?

JSON Lines là một định dạng thuận tiện để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc có thể được xử lý một bản ghi tại một thời điểm. Nó hoạt động tốt với các công cụ xử lý văn bản kiểu UNIX và đường ống vỏ. Đó là một định dạng tuyệt vời cho các tệp nhật ký. Đây cũng là một định dạng linh hoạt để truyền tin nhắn giữa các quy trình hợp tác.

CSV đến Excel
Chuyển đổi CSV thành Excel
Excel đến ActionScript
Chuyển đổi Excel thành ActionScript Mảng
Excel đến AsciiDoc
Chuyển đổi Excel thành AsciiDoc Bảng
Excel đến BBCode
Chuyển đổi Excel thành BBCode Bảng
Excel đến Excel
Chuyển đổi Excel thành Excel
Excel đến ASP
Chuyển đổi Excel thành ASP ARRAY
Excel đến CSV
Chuyển đổi Excel thành CSV
Excel đến HTML
Chuyển đổi Excel thành HTML Bảng
Excel đến JSON
Chuyển đổi Excel thành JSON Mảng
Excel đến JPEG
Chuyển đổi Excel thành Bảng JPEG
Excel đến Jira
Chuyển đổi Excel thành Jira Bảng
Excel đến ASCII
Chuyển đổi Excel thành ASCII Bảng
Excel đến Markdown
Chuyển đổi Excel thành Markdown Bảng
Excel đến PDF
Chuyển đổi Excel thành PDF Bảng
Excel đến LaTeX
Chuyển đổi Excel thành LaTeX Bảng
Excel đến MediaWiki
Chuyển đổi Excel thành MediaWiki Bảng
Excel đến PHP
Chuyển đổi Excel thành PHP Mảng
Excel đến SQL
Chuyển đổi Excel thành Chèn SQL
Excel đến reStructuredText
Chuyển đổi Excel thành reStructuredText Bảng
Excel đến Template
Chuyển đổi Excel thành Mẫu bảng
Excel đến Ruby
Chuyển đổi Excel thành Ruby Mảng
Excel đến TracWiki
Chuyển đổi Excel thành TracWiki Bảng
Excel đến XML
Chuyển đổi Excel thành XML
Excel đến YAML
Chuyển đổi Excel thành YAML Trình tự
Excel đến Textile
Chuyển đổi Excel thành Textile Bảng
HTML đến Excel
Chuyển đổi HTML Bảng thành Excel
JSON đến Excel
Chuyển đổi JSON Mảng thành Excel
LaTeX đến Excel
Chuyển đổi LaTeX Bảng thành Excel
Markdown đến Excel
Chuyển đổi Markdown Bảng thành Excel
MediaWiki đến Excel
Chuyển đổi MediaWiki Bảng thành Excel
SQL đến Excel
Chuyển đổi Chèn SQL thành Excel
Bạn có muốn giới thiệu công cụ trực tuyến này cho bạn bè của bạn?