منبع اطلاعات
ویرایشگر جدول
ژنراتور جدول
چگونه به تبدیل وارد SQL به Excel آنلاین؟
1. آپلود یا قرار دادن وارد SQL خود را

فقط Insert SQL را وارد کنید یا فایل SQL خود را به textarea of منبع اطلاعات بکشید و آن را بکشید و بلافاصله سحر و جادو از تبدیل را انجام دهید.

2. ویرایش وارد SQL آنلاین، در صورت نیاز

شما می توانید داده های خود را آنلاین مانند Excel تا ویرایشگر جدول ویرایش کنید و تغییرات در زمان واقعی به Excel تبدیل می شود.

3. کپی Excel را کپی کنید

تولید شده Excel توسط زبانه ها جدا شده است، در اینجا: ژنراتور جدول. شما می توانید به Microsoft Excel، Google Sheets یا اعداد کپی و ضبط کنید یا به عنوان یک فایل XLSX` دانلود کنید.

نکته: اطلاعات شما امن است، تبدیل به طور کامل در مرورگر وب شما انجام می شود و ما هیچ یک از داده های شما را ذخیره نخواهیم کرد.

SQL چیست؟

SQL پایه برای زبان پرس و جو ساخت یافته است. این برای ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت و دستکاری داده ها در سیستم مدیریت پایگاه داده ارتباطی (RDMS) استفاده می شود.

Excel چیست؟

مایکروسافت Excel یک برنامه گسترده صفحه گسترده است که کاربران را قادر می سازد تا داده ها را ذخیره، سازماندهی، محاسبه و دستکاری داده ها را با فرمول ها با استفاده از یک سیستم صفحه گسترده ای که توسط ردیف ها و ستون ها شکسته می شوند، ذخیره می شود.

CSV به SQL
تبدیل CSV به وارد SQL
Excel به SQL
تبدیل Excel به وارد SQL
HTML به SQL
تبدیل جدول HTML به وارد SQL
JSON به SQL
تبدیل JSON آرایه به وارد SQL
LaTeX به SQL
تبدیل جدول LaTeX به وارد SQL
Markdown به SQL
تبدیل جدول Markdown به وارد SQL
MediaWiki به SQL
تبدیل جدول MediaWiki به وارد SQL
SQL به ActionScript
تبدیل وارد SQL به ActionScript آرایه
SQL به ASCII
تبدیل وارد SQL به جدول ASCII
SQL به ASP
تبدیل وارد SQL به ASP آرایه
SQL به AsciiDoc
تبدیل وارد SQL به جدول AsciiDoc
SQL به BBCode
تبدیل وارد SQL به BBCode جدول
SQL به HTML
تبدیل وارد SQL به جدول HTML
SQL به CSV
تبدیل وارد SQL به CSV
SQL به JPEG
تبدیل وارد SQL به JPEG جدول
SQL به JSON
تبدیل وارد SQL به JSON آرایه
SQL به JSONLines
تبدیل وارد SQL به JSONLines
SQL به LaTeX
تبدیل وارد SQL به جدول LaTeX
SQL به Markdown
تبدیل وارد SQL به جدول Markdown
SQL به PDF
تبدیل وارد SQL به PDF جدول
SQL به MediaWiki
تبدیل وارد SQL به جدول MediaWiki
SQL به PHP
تبدیل وارد SQL به PHP آرایه
SQL به Ruby
تبدیل وارد SQL به Ruby آرایه
SQL به reStructuredText
تبدیل وارد SQL به جدول reStructuredText
SQL به SQL
تبدیل وارد SQL به وارد SQL
SQL به Textile
تبدیل وارد SQL به جدول Textile
SQL به Template
تبدیل وارد SQL به جدول قالب
SQL به TracWiki
تبدیل وارد SQL به جدول TracWiki
SQL به Jira
تبدیل وارد SQL به Jira جدول
SQL به XML
تبدیل وارد SQL به XML
SQL به YAML
تبدیل وارد SQL به YAML توالی
آیا این ابزار آنلاین را به دوستانتان توصیه می کنید؟