منبع اطلاعات
ویرایشگر جدول
ژنراتور جدول
چگونه به تبدیل جدول Markdown به جدول MediaWiki آنلاین؟
1. آپلود یا قرار دادن جدول Markdown خود را

فقط میز Markdown خود را به Textarea of منبع اطلاعات وارد کنید یا رها کنید و بلافاصله سحر و جادو از تبدیل را انجام دهید. لطفا به `Markdown مثال" مراجعه کنید.

2. ویرایش جدول Markdown آنلاین، در صورت نیاز

شما می توانید داده های خود را آنلاین مانند Excel تا ویرایشگر جدول ویرایش کنید و تغییرات در زمان واقعی به جدول MediaWiki تبدیل می شود.

3. کپی جدول MediaWiki را کپی کنید

قبل از کپی کردن یا دانلود MediaWiki، می توانید تصمیم بگیرید که آیا با توجه به نیازهای شما، جدول را فشرده کنید.

نکته: اطلاعات شما امن است، تبدیل به طور کامل در مرورگر وب شما انجام می شود و ما هیچ یک از داده های شما را ذخیره نخواهیم کرد.

Markdown چیست؟

Markdown یک ابزار تبدیل متن to-HTML برای نویسندگان وب است. Markdown به شما اجازه می دهد با استفاده از فرمت متن ساده به راحتی به خواندن، آسان به نوشتن، سپس آن را به HTML تبدیل کنید.

MediaWiki چیست؟

MediaWiki یک نرم افزار رایگان نرم افزار منبع باز است که برای ایجاد وب سایت های دایره المعارف آنلاین آنلاین که اجازه می دهد ویرایش همکاری توسط کاربران خود را ایجاد کند.

CSV به Markdown
تبدیل CSV به جدول Markdown
Excel به Markdown
تبدیل Excel به جدول Markdown
HTML به Markdown
تبدیل جدول HTML به جدول Markdown
JSON به Markdown
تبدیل JSON آرایه به جدول Markdown
LaTeX به Markdown
تبدیل جدول LaTeX به جدول Markdown
Markdown به ActionScript
تبدیل جدول Markdown به ActionScript آرایه
Markdown به ASCII
تبدیل جدول Markdown به جدول ASCII
Markdown به ASP
تبدیل جدول Markdown به ASP آرایه
Markdown به AsciiDoc
تبدیل جدول Markdown به جدول AsciiDoc
Markdown به BBCode
تبدیل جدول Markdown به BBCode جدول
Markdown به Excel
تبدیل جدول Markdown به Excel
Markdown به CSV
تبدیل جدول Markdown به CSV
Markdown به HTML
تبدیل جدول Markdown به جدول HTML
Markdown به Jira
تبدیل جدول Markdown به Jira جدول
Markdown به JPEG
تبدیل جدول Markdown به JPEG جدول
Markdown به JSONLines
تبدیل جدول Markdown به JSONLines
Markdown به JSON
تبدیل جدول Markdown به JSON آرایه
Markdown به LaTeX
تبدیل جدول Markdown به جدول LaTeX
Markdown به Markdown
تبدیل جدول Markdown به جدول Markdown
Markdown به PDF
تبدیل جدول Markdown به PDF جدول
Markdown به PHP
تبدیل جدول Markdown به PHP آرایه
Markdown به Ruby
تبدیل جدول Markdown به Ruby آرایه
Markdown به reStructuredText
تبدیل جدول Markdown به جدول reStructuredText
Markdown به SQL
تبدیل جدول Markdown به وارد SQL
Markdown به Template
تبدیل جدول Markdown به جدول قالب
Markdown به XML
تبدیل جدول Markdown به XML
Markdown به TracWiki
تبدیل جدول Markdown به جدول TracWiki
Markdown به Textile
تبدیل جدول Markdown به جدول Textile
Markdown به YAML
تبدیل جدول Markdown به YAML توالی
MediaWiki به Markdown
تبدیل جدول MediaWiki به جدول Markdown
SQL به Markdown
تبدیل وارد SQL به جدول Markdown
آیا این ابزار آنلاین را به دوستانتان توصیه می کنید؟