منبع اطلاعات
ویرایشگر جدول
ژنراتور جدول
چگونه به تبدیل جدول MediaWiki به جدول Textile آنلاین؟
1. آپلود یا قرار دادن جدول MediaWiki خود را

فقط کد MediaWiki خود را به Textarea of منبع اطلاعات وارد کنید یا رها کنید و آن را بلافاصله سحر و جادو تبدیل تبدیل کنید. لطفا به `MediaWiki مثال« مراجعه کنید »مراجعه کنید.

2. ویرایش جدول MediaWiki آنلاین، در صورت نیاز

شما می توانید داده های خود را آنلاین مانند Excel تا ویرایشگر جدول ویرایش کنید و تغییرات در زمان واقعی به جدول Textile تبدیل می شود.

3. کپی جدول Textile را کپی کنید

فقط روی «کپی به کلیپ بورد» کلیک کنید یا download in ژنراتور جدول را کلیک کنید، سپس آن را به ویرایشگر نساجی خود برای تست بپوشانید.

نکته: اطلاعات شما امن است، تبدیل به طور کامل در مرورگر وب شما انجام می شود و ما هیچ یک از داده های شما را ذخیره نخواهیم کرد.

MediaWiki چیست؟

MediaWiki یک نرم افزار رایگان نرم افزار منبع باز است که برای ایجاد وب سایت های دایره المعارف آنلاین آنلاین که اجازه می دهد ویرایش همکاری توسط کاربران خود را ایجاد کند.

Textile چیست؟

Textile یک زبان نشانه گذاری سبک وزن است که از نحو فرمت متن متن برای تبدیل متن ساده به ساختار HTML ساختار یافته استفاده می کند. Textile برای نوشتن مقالات، پست های انجمن، مستندات ReadMe، و غیره استفاده می شود.

CSV به MediaWiki
تبدیل CSV به جدول MediaWiki
Excel به MediaWiki
تبدیل Excel به جدول MediaWiki
HTML به MediaWiki
تبدیل جدول HTML به جدول MediaWiki
JSON به MediaWiki
تبدیل JSON آرایه به جدول MediaWiki
LaTeX به MediaWiki
تبدیل جدول LaTeX به جدول MediaWiki
Markdown به MediaWiki
تبدیل جدول Markdown به جدول MediaWiki
MediaWiki به ActionScript
تبدیل جدول MediaWiki به ActionScript آرایه
MediaWiki به ASCII
تبدیل جدول MediaWiki به جدول ASCII
MediaWiki به AsciiDoc
تبدیل جدول MediaWiki به جدول AsciiDoc
MediaWiki به BBCode
تبدیل جدول MediaWiki به BBCode جدول
MediaWiki به CSV
تبدیل جدول MediaWiki به CSV
MediaWiki به Excel
تبدیل جدول MediaWiki به Excel
MediaWiki به HTML
تبدیل جدول MediaWiki به جدول HTML
MediaWiki به Jira
تبدیل جدول MediaWiki به Jira جدول
MediaWiki به ASP
تبدیل جدول MediaWiki به ASP آرایه
MediaWiki به JSON
تبدیل جدول MediaWiki به JSON آرایه
MediaWiki به JPEG
تبدیل جدول MediaWiki به JPEG جدول
MediaWiki به JSONLines
تبدیل جدول MediaWiki به JSONLines
MediaWiki به LaTeX
تبدیل جدول MediaWiki به جدول LaTeX
MediaWiki به MediaWiki
تبدیل جدول MediaWiki به جدول MediaWiki
MediaWiki به PDF
تبدیل جدول MediaWiki به PDF جدول
MediaWiki به Markdown
تبدیل جدول MediaWiki به جدول Markdown
MediaWiki به reStructuredText
تبدیل جدول MediaWiki به جدول reStructuredText
MediaWiki به Ruby
تبدیل جدول MediaWiki به Ruby آرایه
MediaWiki به SQL
تبدیل جدول MediaWiki به وارد SQL
MediaWiki به Template
تبدیل جدول MediaWiki به جدول قالب
MediaWiki به PHP
تبدیل جدول MediaWiki به PHP آرایه
MediaWiki به XML
تبدیل جدول MediaWiki به XML
MediaWiki به YAML
تبدیل جدول MediaWiki به YAML توالی
SQL به MediaWiki
تبدیل وارد SQL به جدول MediaWiki
آیا این ابزار آنلاین را به دوستانتان توصیه می کنید؟