Tablisa Editor
Fullscreen
Tablisa generatory

Nädip MediaWiki Tablisa öwüren Protobuf Table Online?

1. Ýükle ýa-da MediaWiki Tablisa yapıştır

Diňe salyň ýa textarea of Maglumat çeşmesi halatynda MediaWiki kody drag-we-açylan we derrew gaýtadan jady ýerine ýetirer. MediaWiki Example serediň.

2. Eger zerur bolsa, onlaýn MediaWiki Tablisa üýtgetmek

Sen Excel through TELEX RAŞYOR ýaly online maglumatlary we redaktirläp bilersiňiz we üýtgeşmeler real wagtda Protobuf Table ulanyşa tabşyrmak bolar.

3. Geçirmek Protobuf Table tabşyrmak

Just copy the generated Protobuf message in Table Generator, and paste it into your .proto file for testing.

Bellik: maglumat üýtgedýär öz brauzeriňizde doly edilýär we biz islendik maglumatlaryň saklamak bolmaz, howpsuz.

MediaWiki näme?

.mediawiki

.wiki

.txt

MediaWiki online döretmek üçin ulanylýan açyk çeşme programma üpjünçiligi programmasy wikiler ensiklopediýa Şuňa meňzeş bir ulanyjylaryň tarapyndan bilelikdäki redaktirlenmezligi berýär web.

Protobuf näme?

.proto

Protocol Buffers (Protobuf) is a language-neutral, platform-neutral, extensible mechanism for serializing structured data, used primarily in communication protocols, data storage, and more.

Dostlaryňyz bu online serişdesi maslahat edeýin?