Tablisa Editor
Fullscreen
Tablisa generatory

Nädip JSON massiw öwüren RDF Online?

1. Ýükle ýa-da JSON massiw yapıştır

JSON-iň öwrüjisini ulanmazdan ozal, JSON-iň obýektleriň toplumynyň görnüşinde bardygyna göz ýetiriň. Demo görmek üçin “1__3_2” -iň “%s2” -iň “%s0EPanel” -a basyň. Elbetde, pasplamakdan başga-da, “JSON` Oüklege alyň” ýa-da JSON faýlyňyzy göçürip alyň.

2. Eger zerur bolsa, onlaýn JSON massiw üýtgetmek

Sen Excel through TELEX RAŞYOR ýaly online maglumatlary we redaktirläp bilersiňiz we üýtgeşmeler real wagtda RDF ulanyşa tabşyrmak bolar.

3. Geçirmek RDF tabşyrmak

Just copy the generated RDF data in Table Generator, and paste it into your RDF file for testing.

Bellik: maglumat üýtgedýär öz brauzeriňizde doly edilýär we biz islendik maglumatlaryň saklamak bolmaz, howpsuz.

JSON näme?

.json

JSON JavaScript obýektiniň bellikleri üçin dur. JSON faýl, JavaScript obýektine esaslanýan gurluşly maglumatlary görkezmek üçin tekst esasly fermadir.

RDF näme?

.rdf

.xml

The Resource Description Framework (RDF) is a family of World Wide Web Consortium (W3C) specifications originally designed as a metadata data model. RDF is used for representing information about resources in the web.

Dostlaryňyz bu online serişdesi maslahat edeýin?