Tablisa Editor
Fullscreen
Tablisa generatory

Nädip JSON massiw öwüren Protobuf Table Online?

1. Ýükle ýa-da JSON massiw yapıştır

JSON-iň öwrüjisini ulanmazdan ozal, JSON-iň obýektleriň toplumynyň görnüşinde bardygyna göz ýetiriň. Demo görmek üçin “1__3_2” -iň “%s2” -iň “%s0EPanel” -a basyň. Elbetde, pasplamakdan başga-da, “JSON` Oüklege alyň” ýa-da JSON faýlyňyzy göçürip alyň.

2. Eger zerur bolsa, onlaýn JSON massiw üýtgetmek

Sen Excel through TELEX RAŞYOR ýaly online maglumatlary we redaktirläp bilersiňiz we üýtgeşmeler real wagtda Protobuf Table ulanyşa tabşyrmak bolar.

3. Geçirmek Protobuf Table tabşyrmak

Just copy the generated Protobuf message in Table Generator, and paste it into your .proto file for testing.

Bellik: maglumat üýtgedýär öz brauzeriňizde doly edilýär we biz islendik maglumatlaryň saklamak bolmaz, howpsuz.

JSON näme?

.json

JSON JavaScript obýektiniň bellikleri üçin dur. JSON faýl, JavaScript obýektine esaslanýan gurluşly maglumatlary görkezmek üçin tekst esasly fermadir.

Protobuf näme?

.proto

Protocol Buffers (Protobuf) is a language-neutral, platform-neutral, extensible mechanism for serializing structured data, used primarily in communication protocols, data storage, and more.

Dostlaryňyz bu online serişdesi maslahat edeýin?