Tablisa Editor
Fullscreen
Tablisa generatory

Nädip Excel öwüren Protobuf Table Online?

1. Ýükle ýa-da Excel yapıştır

Diňe (Microsoft-Excel, Google sahypalary, oýun belgileri ýa-da bir web sahypasynda nusgasy Tablisa) yapıştırın ýa Excel textarea of Maglumat çeşmesi içine drag-we-açylan we derrew gaýtadan jady ýerine ýetirer.

2. Eger zerur bolsa, onlaýn Excel üýtgetmek

Sen Excel through TELEX RAŞYOR ýaly online maglumatlary we redaktirläp bilersiňiz we üýtgeşmeler real wagtda Protobuf Table ulanyşa tabşyrmak bolar.

3. Geçirmek Protobuf Table tabşyrmak

Just copy the generated Protobuf message in Table Generator, and paste it into your .proto file for testing.

Bellik: maglumat üýtgedýär öz brauzeriňizde doly edilýär we biz islendik maglumatlaryň saklamak bolmaz, howpsuz.

Excel näme?

.xls

.xlsx

.xlsm

Microsoft Excel ammaryndan, özem ulanyjylaryň setirler we sütunlar tarapyndan gyş bir tablisa ulgamy ulanmak Formüller maglumatlary guramak hasaplamak we ony işlemek elektron tablisa programma.

Protobuf näme?

.proto

Protocol Buffers (Protobuf) is a language-neutral, platform-neutral, extensible mechanism for serializing structured data, used primarily in communication protocols, data storage, and more.

Dostlaryňyz bu online serişdesi maslahat edeýin?