maglumat çeşmesi
Tablisa Editor
Tablisa generatory
Nädip Convert Excel to JSONLines Online?
1. Ýükle ýa-da Excel yapıştır

Diňe (Microsoft-Excel, Google sahypalary, oýun belgileri ýa-da bir web sahypasynda nusgasy Tablisa) yapıştırın ýa Excel textarea of Maglumat çeşmesi içine drag-we-açylan we derrew gaýtadan jady ýerine ýetirer.

2. Eger zerur bolsa, onlaýn Excel üýtgetmek

Sen Excel through TELEX RAŞYOR ýaly online maglumatlary we redaktirläp bilersiňiz we üýtgeşmeler real wagtda JSONLines ulanyşa tabşyrmak bolar.

3. Geçirmek JSONLines tabşyrmak

JSONLines maglumatlar Tablisa generatory gutusynda 1_6_-lyk maglumat döredildi. Bu, makullaýjy her lita bir obýektiň bir obýektiň bolýan maglumatlary çapmaga çenli defolýasiýalary gowşak ýerde.

Bellik: maglumat üýtgedýär öz brauzeriňizde doly edilýär we biz islendik maglumatlaryň saklamak bolmaz, howpsuz.

Excel näme?

Microsoft Excel ammaryndan, özem ulanyjylaryň setirler we sütunlar tarapyndan gyş bir tablisa ulgamy ulanmak Formüller maglumatlary guramak hasaplamak we ony işlemek elektron tablisa programma.

JSONLines näme?

JSON Lines Bir gezekde bir ýazgy işlenip bilýän gurluşly maglumatlary saklaýan amatly formatdyr. "A" "Stilli" stlam "stlamy gaýtadan işleýän gurallar we shall turbageçirijiler bilen gowy işleýär. Logurnal faýllary üçin ajaýyp format. Şeýle hem, hyzmatdaşlyk etmegiň arasynda habarlary geçmegiň çeýe formatasydyr.

CSV-den Excel çenli
CSV-ni Excel öwüriň
Excel-den ActionScript çenli
Excel-ni ActionScript Nobatda öwüriň
Excel-den ASCII çenli
Excel-ni ASCII Tablisa öwüriň
Excel-den ASP çenli
Excel-ni ASP Nobatda öwüriň
Excel-den AsciiDoc çenli
Excel-ni AsciiDoc Tablisa öwüriň
Excel-den BBCode çenli
Excel-ni BBCode Tablisa öwüriň
Excel-den CSV çenli
Excel-ni CSV öwüriň
Excel-den Jira çenli
Excel-ni Jira Tablisa öwüriň
Excel-den Excel çenli
Excel-ni Excel öwüriň
Excel-den HTML çenli
Excel-ni HTML tablisa öwüriň
Excel-den JPEG çenli
Excel-ni JPEG Tablisa öwüriň
Excel-den JSON çenli
Excel-ni JSON massiw öwüriň
Excel-den Markdown çenli
Excel-ni Markdown Tablisa öwüriň
Excel-den PHP çenli
Excel-ni PHP Nobatda öwüriň
Excel-den LaTeX çenli
Excel-ni LaTeX Tablisa öwüriň
Excel-den PDF çenli
Excel-ni PDF Tablisa öwüriň
Excel-den reStructuredText çenli
Excel-ni reStructuredText Tablisa öwüriň
Excel-den MediaWiki çenli
Excel-ni MediaWiki Tablisa öwüriň
Excel-den Textile çenli
Excel-ni Textile tablisa öwüriň
Excel-den Ruby çenli
Excel-ni Ruby Nobatda öwüriň
Excel-den SQL çenli
Excel-ni SQL goýuň öwüriň
Excel-den Template çenli
Excel-ni Şablon Tablisa öwüriň
Excel-den YAML çenli
Excel-ni YAML yzygiderliligi öwüriň
Excel-den XML çenli
Excel-ni XML öwüriň
HTML-den Excel çenli
HTML tablisa-ni Excel öwüriň
JSON-den Excel çenli
JSON massiw-ni Excel öwüriň
LaTeX-den Excel çenli
LaTeX Tablisa-ni Excel öwüriň
Markdown-den Excel çenli
Markdown Tablisa-ni Excel öwüriň
MediaWiki-den Excel çenli
MediaWiki Tablisa-ni Excel öwüriň
SQL-den Excel çenli
SQL goýuň-ni Excel öwüriň
Dostlaryňyz bu online serişdesi maslahat edeýin?