Bordredaktör
tabell Generator
Hur man bygger och generera JSONLines Online?
1. Skapa JSONLines med hjälp av tabell Editor

Du kan redigera dina data på nätet som Excel through Bordredaktör, och förändringarna kommer att omvandlas till JSONLines i realtid.

2. Kopiera den genererade JSONLines

JSONLines-data har genererats i lådan av Bordgenerator. Denna praktiska omvandlare standard för att mata ut data där varje rad är ett objekt, förutom detta kan det eventuellt generera linjer i ett arrayformat.

Obs: Dina uppgifter är säkra, de som konverterat sker helt i din webbläsare och vi kommer inte att lagra några av dina data.

Vad är JSONLines?

JSON Lines är ett bekvämt format för att lagra strukturerade data som kan behandlas en post i taget. Det fungerar bra med Unix-Style-textbehandlingsverktyg och skalledningar. Det är ett utmärkt format för loggfiler. Det är också ett flexibelt format för att skicka meddelanden mellan samarbetsvilliga processer.

Skulle du rekommendera detta online-verktyg till dina vänner?